Współczesne wyzwania technologiczne i zarządcze – 11 – 12 Marca | WSEI Kraków
wsei_fb_event_20200227

Współczesne wyzwania technologiczne i zarządcze - 11 – 12 Marca

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

Współczesne wyzwania technologiczne i zarządcze dla biznesu, instytucji publicznych oraz społeczeństwa - Kraków, 11 – 12 marca 2020

W ramach udziału w konferencji, uczestnicy mogą wystąpić z 10-15 min. referatem lub prezentacją na temat swoich aktualnych zainteresowań lub przedsięwzięć naukowych i wdrożeniowych. Tematyka wystąpień powinna mieścić się w następujących obszarach tematycznych:

    • - Identyfikacja globalnych wyzwań oraz ich wpływu na biznes, instytucje niekomercyjne i publiczne oraz społeczeństwo.
    • - Skuteczne i innowacyjne metody, narzędzia i technologie wspierające zarzadzanie zmianą i doskonaleniem organizacji i procesów społecznych.
    • - Wpływ innowacji technologicznych na organizacje i społeczeństwa w zakresie ich zdolności do radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami.
    • - Wpływ innowacji procesowych (organizacyjnych i zarządczych) na organizacje i społeczeństwa w zakresie ich zdolności do radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami
    • - Projektowanie doskonalonych organizacji i społeczeństw przyszłości.

 

Wystąpienia prelegentów zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych.

Konferencja będzie doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów osobistych i międzyinstytucjonalnych oraz zainicjowania nowych projektów naukowo-wdrożeniowych.

Zgłoszenia chęci udziału można przesyłać na adres bwz@wsei.edu.pl

Skip to content