Dofinansowanie studiów dla studentów z niepełnosprawnością | WSEI Kraków
aktywny samorząd pomoc w uzyskaniu wykrztałcenia

Dofinansowanie studiów dla studentów z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, w związku ze zbliżającym się końcem terminu naboru wniosków (10.10.2019 r.) w programie „Aktywny samorząd” Moduł II, uprzejmie zachęca osoby z niepełnosprawnością do ubiegania się o wsparcie ze środków PFRON w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole wyższej:

- studia pierwszego stopnia,

- studia drugiego stopnia,

- jednolite studia magisterskie,

- studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym (wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym),

- kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

O wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie ubiegać się mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące w Krakowie (przez miejsce zamieszkania należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego danej osoby, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe).

W ramach pomocy osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundacje czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia, zgodnie z opracowaną przez MOPS procedurą nr 51 zawierającą wszelkie informacje oraz druk wniosku, dostępną na stronie Ośrodka pod adresem: www.mops.krakow.pl

Skip to content