Tworzenie gier komputerowych - Studia na WSEI w Krakowie

Gry komputerowe i multimedia

programowanie gier

Gry komputerowe i multimedia – o studiach

 

Gry komputerowe i multimedia to studia inżynierskie na kierunku Informatyka Stosowana, które stanowią fascynującą ścieżkę edukacyjną skierowaną do pasjonatów tworzenia i projektowania gier. Podczas 3,5 letniego okresu kształcenia zdobędziesz mocno interdyscyplinarne umiejętności, łączące naukę o technologii z pasją tworzenia.

Z jednej strony zyskasz solidne podstawy inżynierskie – nauczysz się programować, poznasz silniki i fizykę gier, zgłębisz techniki tworzenia trójwymiarowych modeli, animacji oraz shaderów. Z drugiej – poznasz gry komputerowe od strony artystycznej oraz zrozumiesz podstawy psychologiczne ich tworzenia. Zgłębisz ludologię – naukę, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre mechaniki gier uzależniają, podczas gdy inne nudzą. Dodatkowo dowiesz się, jak odpowiednio wykorzystać obraz i dźwięk, aby wyrazić emocje, których gracz chce doznać sięgając po dany tytuł.

Partnerzy strategiczni
KPT
Partnerzy ścieżki
DD

Program studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne

3,5 roku

CZAS TRWANIA

7

LICZBA SEMESTRÓW

162 ECTS

Przedmioty kierunkowe

40 ECTS

Przedmioty specjalizacyjne

8 ECTS

Przedmioty to wyboru

1 Semestr

Wprowadzenie do studiowania
0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Algebra liniowa
4 ECTS
Zapoznasz się z najistotniejszymi pojęciami i metodami z zakresu algebry liniowej przydatnymi informatykom. Nauczysz się posługiwać pojęciami matematycznymi w zagadnieniach informatycznych oraz rozwiniesz abstrakcyjne i algorytmiczne myślenie.
Inżynieria oprogramowania
4 ECTS
Inżynieria oprogramowania dotyczy systematycznego podejścia do rozwoju oprogramowania i obejmuje w szczególności następujące obszary: inżynieria wymagań, projektowanie i rozwój oprogramowania, testowanie i utrzymanie. Dodatkowo przedstawione zostaną metody modelowania systemów informatycznych w języku UML. Ważnym elementem sukcesu produktów informatycznych jest posiadanie linii produkcji oprogramowania dostosowanych do wielkości firmy. W trakcie zajęć poznasz zasady projektowania i konfiguracji linii wytwarzania oprogramowania.
Obsługa Worda i Excela
4 ECTS
Zapoznasz się z edytorem Word oraz arkuszem kalkulacyjnym Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-725 Word oraz 77-727 Excel.
Psychologia dla informatyków
5 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Statystyka opisowa
5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Wprowadzenie do baz danych
5 ECTS
Zapoznasz się ze sposobem elektronicznej reprezentacji danych. Dowiesz się, co to są dane i metadane oraz w jaki sposób dane są przechowywane na nośnikach elektronicznych i przetwarzane. Poznasz budowę, proces projektowania i sposoby implementacji baz danych w modelu relacyjnym. Nauczysz się podstaw języka SQL oraz zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem baz danych, indeksami, normalizacją. Na przedmiocie realizowany jest program przygotowujący do egzaminu Microsoftu 98-364 Database Fundamentals.
Wprowadzenie do programowania
5 ECTS
Poznasz podstawowe zasady programowania komputerów (core programming) w podejściu proceduralnym i obiektowym. Wyjaśnimy Ci zasady działania elementarnych algorytmów (wyszukiwania, sortowania, ...), jak również podstawowych struktur danych (stosu, kolejki, listy, drzewa, słownika).

2 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Algorytmy i struktury danych
5 ECTS
Kurs obejmuje projektowanie, analizę i implementację struktur danych i algorytmów do rozwiązywania problemów algorytmicznych z wykorzystaniem obiektowego języka programowania (C # lub Java). Tematy obejmują elementarne struktury danych (w tym tablice, stosy, kolejki i listy), zaawansowane struktury danych (w tym drzewa i grafy), algorytmy stosowane do operowania na tych strukturach oraz ich zastosowanie do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich.
Analiza matematyczna
5 ECTS
Zapoznasz się z najistotniejszymi pojęciami i metodami z zakresu analizy matematycznej przydatnymi informatykom. Nauczysz się posługiwać pojęciami matematycznymi w zagadnieniach informatycznych oraz rozwiniesz abstrakcyjne i algorytmiczne myślenie.
Architektura systemów komputerowych
4 ECTS
Zapoznasz się z architekturą współczesnych systemów operacyjnych (Android/iOS/Windows 10). Nabędziesz wiedzę na temat architektury sprzętowej urządzeń mobilnych i IoT. Dowiesz się, jak działają urządzenia logiczne.
Fizyka dla informatyków
5 ECTS
Wyjaśnimy Ci, jak działają podstawowe układy elektroniczne występujące w komputerach i smartfonach (w tym czujniki ruchu, położenia, natężenia światła etc.). Ponadto usystematyzujemy Twoją wiedzę na temat prądu (jego rodzajów, charakterystyk, technik miernictwa), gdyż uważamy że jest ona przydatna w zawodzie informatyka i niezbędna inżynierowi.
Programowanie obiektowe
5 ECTS
Poznasz zaawansowane techniki programowania obiektowego (w języku C#). Nauczysz się zarządzać wielowątkowością, wyjątkami, stosować hierarchię klas, wymuszać hermetyzację etc. Nauczysz się też operować na różnych źródłach danych (baza danych, XML, JSON), wykorzystując technologię LINQ.
Systemy operacyjne i sieci komputerowe
5 ECTS
Dowiesz się, jak są zbudowane i jak działają systemy operacyjne na przykładzie MS Windows. Zapoznasz się także z podstawami infrastruktur sieciowych, sprzętu sieciowego oraz protokołów i usług sieciowych. Na przedmiocie realizowany jest materiał przygotowujący do egzaminu Microsoftu 98-366: Networking Fundamentals.

3 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa
0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
4 ECTS
Zapoznamy Cię z zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz metodami zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami. Nauczymy Cię, jak wdrażać procedury zabezpieczające dane osobowe. Dowiesz się także, co to są narzędzia ochrony pasywnej i aktywnej przed atakami z zewnątrz oraz jak je stosować.
Elektronika praktyczna
4 ECTS
Otrzymasz praktyczną wiedzę z zakresu elektroniki i automatyki potrzebną do budowy produktów świata IoT (Internetu rzeczy). Podczas laboratoriów dowiesz się, jak zaprogramować proste ale kompletne systemy sterowania urządzeniami codziennego użytku (np. oświetleniem w pokoju).
Matematyka dyskretna
4 ECTS
Nauczysz się opisywać problemy informatyczne z wykorzystaniem notacji matematycznej. Dowiesz się, jak, tworząc aplikacje i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, rozwiązywać problemy rekurencyjne, kombinatoryczne, z zakresu teorii liczb i teorii grafów.
Wzorce projektowe
4 ECTS
Wzorce projektowe przyspieszają proces rozwoju oprogramowania przez dostarczenie wypróbowanych rozwiązań. Wprowadzają standaryzację kodu oraz zwiększają jego zrozumiałość, wydajność i niezawodność. Nieuwzględnienie ich na początku powoduje często konieczność gruntownego przebudowywania zaawansowanego lub gotowego już oprogramowania. Podczas zajęć poznasz najpopularniejsze wzorce stosowane do rozwiązań back- i front-endowych.

4 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa
0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Warsztaty przedsiębiorczości
4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Zdobędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu, a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Wprowadzenie do technologii webowych
5 ECTS
Kurs wprowadza w technologię HTML5, CSS3 i podstaw JS. Poznasz podstawy tworzenia i stylowania dokumentów HTML z użyciem HTML5 oraz arkuszy CSS3. Wprowadzimy Cię w świat języka JavaScript, nauczysz się obsługiwać zdarzenia oraz modyfikować strukturę DOM. Zapoznasz się z formatem SVG oraz tworzeniem grafiki z użyciem obiektu Canvas. Na przedmiocie realizowany jest program przygotowujący do egzaminu Microsoft 98-383: Introduction to Programming Using HTML and CSS.

5 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa
0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Komunikacja w zespole międzykulturowym
3 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu międzynarodowego (wielokulturowego), udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Zarządzanie projektami wysokich technologii
3 ECTS
W firmach branży informatycznej stosowane są różne metody zarządzania projektem i zarządzania produktem. Uczestnicząc w pracy należy zastosować właściwe metody do własnego projektu oraz potrafić synchronizować prace tego projektu z innymi projektami stosującymi inne rozwiązania. Zatem na zajęciach stosujemy podejście synergetyczne umożliwiające wykorzystanie zalet różnych metod. Poznamy podobieństwa i różnice tych rozwiązań oraz możliwości ich integracji. Na zajęciach poznamy trzy podstawowe podejścia klasyczne, zwinne (agile) i szczupłe (lean) reprezentowane przez metodyki PMBOK, Scrum i Kanban. W trakcie zajęć będziecie przygotowywani do trzech egzaminów międzynarodowych PMP i ACP Instytutu Zarządzania Projektami (PMI - Project Management Institute) oraz Managing Projects with Microsoft firmy Microsoft.

6 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa
32 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Prawne i społeczne problemy informatyki
2 ECTS
Dowiesz się, jakie są przepisy prawa w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych. Zapoznasz się z prawem autorskim, dowiesz się, kiedy można wykorzystywać oprogramowanie bez ograniczeń, a kiedy należy za nie zapłacić oraz jakie przepisy chronią wytworzone przez Ciebie aplikacje czy inne produkty. Zdobędziesz także wiedzę na temat prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji gromadzonej i udostępnianej w systemach informatycznych. Program przedmiotu obejmuje też zapoznanie z problemami społecznymi, jakie występują we współczesnym społeczeństwie informatycznym.
Proseminarium
3 ECTS
Dowiesz się, jak napisać pracę dyplomową, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób dobrać temat pracy i jak go zrealizować. Ponieważ praca dyplomowa zawiera opis zrealizowanego projektu, zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami edytorskimi, dzięki którym Twoja praca będzie poprawna także od strony redakcyjnej.
Iteracyjny rozwój gry komputerowej (P1)
6 ECTS

7 Semestr

Seminarium dyplomowe
5 ECTS
Efektem końcowym przedmiotu będzie praca dyplomowa wymagana do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Pod nadzorem promotora przygotujesz dokument, który będzie opisywał stworzony przez Ciebie projekt inżynierski.
Balans, optymalizacja i testowanie gry (P2)
12 ECTS

3 Semestr

Modelowanie obiektów świata 3D
4 ECTS
Nauczysz się tworzyć grafikę 3D. Poznasz proces powstawania modeli mechanicznych i organicznych. Zapoznasz się z aplikacjami wspomagającymi proces tworzenia grafiki 3D oraz wykorzystasz stworzone modele w wybranym silniku gier. Nauczysz się tworzyć materiały i szkielety, oraz wykorzystywać rozmaite rodzaje tekstur. Poznasz podstawy topologii siatek 3d i anatomii, a także procesy rzeźbienia, retopologizacji i tworzenia tekstur.
UX i interfejsy użytkownika
3 ECTS
Na tym przedmiocie skupimy się na tym jak stworzyć interfejsy do gier, które będą czyste, czytelne i zrozumiałe dla każdego.
Wprowadzenie do gier
3 ECTS
Co ma John Cena wspólnego z pierwszą grą na świecie? Jak bez wysiłku ograć kasyno? Dlaczego warto odinstalować LoLa? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz na Wprowadzeniu do gier, zapraszam!
Silniki gier
5 ECTS
Silnik gry to oprogramowanie, które pozwala znacznie uprościć proces tworzenia gry. Na rynku istnieje obecnie wiele popularnych silników, które różnią się możliwościami i przeznaczeniem. W trakcie zajęć poznasz podstawy działania silnika Unity i nauczysz się wykorzystywać jego moduły do tworzenia różnych elementów składowych gry.

4 Semestr

Animacje świata 2D i 3D
5 ECTS
Poznasz istotę animacji 2D i 3D oraz różnice między nimi. Poznasz 12 zasad tworzenia profesjonalnych animacji, w tym kompleksowych animacji postaci. Nauczysz się tworzyć animacje w silniku gier Unity.
Fizyka gier
4 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, jak używać popularnych silników fizyki 2D i 3D do szybkiego uzyskiwania interesujących efektów w grach i symulacjach. Obalimy wiele mitów o fizyce w grach, pokażemy, że realizm nie zawsze jest celem i zobaczymy co ta dziedzina ma nam do zaoferowania w praktyce.

5 Semestr

Tworzenie przerywników filmowych w Unity
4 ECTS
Przedmiot pokazujący jak wykorzystać Unity do tworzenia filmów, animacji i cutscenek.
Ludologia: badanie gier
4 ECTS
Ludologia skupia się na określeniu tego, jaką rolę w naszej codzienności pełnią gry, jak się je projektuje, jakie mechanizmy wykorzystuje w celu przyciągnięcia uwagi gracza. To nauka o samych graczach – kim są, jakie są podobieństwa i różnice między nimi, jak ich sklasyfikować, dlaczego grają. Zapoznasz się z metodami analizy i projektowania gier, sposobem prowadzenia narracji i budowania postaci. Na przedmiocie tym zapoznasz się także z ekonomiczną analizą rynku gier.

6 Semestr

Wprowadzenie do shaderów
4 ECTS
Shadery to niewielkie programy uruchamiane na karcie graficznej i opisujące sposób renderowania materiałów. To proste, ale bardzo potężne narzędzie, pozwalające osiągać efekty, które bez nich wydają się niemożliwe do zrobienia. Jak stworzyć realistycznie wyglądającą, płynącą lawę? Jak sprawić, żeby model stworzony przez grafika został od góry lekko przykryty śniegiem? Jak zrobić ruchome fale na powierzchni wody? To tylko niektóre z problemów, które na łamach tego przedmiotu wspólnie rozwiążemy.
Projektowanie poziomów gry
4 ECTS
Nie każdy projektant ma wyczucie pozwalające tworzyć poziomy gier. W niektórych produkcjach wymaga to umiejętności odwzorowywania rzeczywistości - w innych wymyślania abstrakcyjnych zagadek logicznych. Czasem chodzi o przekazanie poziomem głębokiej fabuły, innym razem o prowadzenie gracza za rękę. Celem niniejszego przedmiotu jest pokazanie na praktycznych przykładach wyzwań stawianych przed level designerami i wspólne ich pokonywanie.
Architektura usługowa systemów informatycznych
8 ECTS
Zapoznasz się z architekturą współczesnych systemów operacyjnych (Android/iOS/Windows 10). Nabędziesz wiedzę na temat architektury sprzętowej urządzeń mobilnych i IoT. Dowiesz się, jak działają urządzenia logiczne.
CyberSecurity
8 ECTS
Cyberbezpieczeństwo to zespół różnego rodzaju procesów i technik, które zapewniają ochronę sieci informatycznych, programów, danych oraz urządzeń przed atakami hakerskimi oraz nieautoryzowanym dostępem. Cały proces polega na stosowaniu najnowszych zabezpieczeń, które ochronią komputer przed zagrożeniami płynącymi z Internetu.
E-commerce
8 ECTS
E-commerce (handel elektroniczny) – nauczanie procedur wykorzystujących środki i urządzenia elektroniczne w celu zawarcia transakcji handlowej.
Grafowe bazy danych
8 ECTS
W ramach przedmiotu poznasz fundamenty grafowych baz danych oraz uzyskasz wiedzę niezbędną do posługiwania się grafowymi bazami danych na podstawie systemu Neo4J. Nauczysz się czytania i pisania zapytań w języku Cypher, dowiesz się, jak integrować własne aplikacje z grafowymi bazami danych. Przygotujesz się do egzaminu certyfikującego "Certified Neo4j Professional".
Media społecznościowe
8 ECTS
Dowiesz się, w jaki sposób media społecznościowe doprowadziły do rewolucji w komunikacji marketingowej, jak działa Facebook, Instagram, YouTube i Twitter, dlaczego praca influencera jest tak opłacalna. Nauczysz się wykorzystywać media społecznościowe do rozwoju marki i sprzedaży, a także efektywnie projektować kampanie reklamowe i wizerunkowe.
Programowanie w Java
8 ECTS
Poznasz fundamenty języka Java (core Java), zdobędziesz praktyczne umiejętności tworzenia kodu z wykorzystaniem technik programowania obiektowego. Nauczysz się korzystać z dokumentacji języka oraz wykorzystywać jego standardowe biblioteki. Stworzysz prostą aplikację lub bibliotekę. Otrzymasz fundamentalne przygotowanie do tworzenia aplikacji w języku Java dla różnych platform, m.in. platformy Android.
Sztuczna inteligencja i kryptografia
8 ECTS
W ramach przedmiotu studenci nabędą wiedzę dotyczącą zastosowań sztucznych sieci neuronowych, systemów uczenia maszynowego oraz uczenia głębokiego. Zaprezentowane zostaną także wiadomości dotyczące zastosowań sztucznych systemów ewolucyjnych, algorytmów genetycznych, algorytmów rojowych oraz algorytmów immunologicznych. Poruszone zostaną także zagadnienia z obszaru przetwarzania języka naturalnego i tłumaczenia maszynowego. Omówione zostaną ponadto zagadnienia związane z szyfrowanie symetrycznym i asymetrycznym oraz dokonane zostanie wprowadzenie do dziedziny kryptografii kwantowej.
Technologie Chmury Obliczeniowej
8 ECTS
Przedmiot przygotowujący do pracy w chmurze obliczeniowej. Obejmuje zagadnienia dotyczące mikroserwisów w ujęciu Docker'a oraz Kubernet'a. Pokazuje również realizacje chmury obliczeniowej w rozwiązniu komercyjnym na przykładzie chmury Microsoft Azure, Chmury RedHat OpensShift'a oraz platformy otwartej OpenStack

Wybierz Gry komputerowe i multimedia, jeśli chcesz:

 

mieć zajęcia z praktykami, którzy odnieśli sukces w branży gier

projektować dialogi

programować mechaniki gier

programować rozgrywkę w grach

modelować i tworzyć postacie

tworzyć efekty wizualne i świetlne

projektować poziomy (Level Design)

projektować fabułę

testować gry

programować toole do tworzenia gier

tworzyć grafikę 3D/2D do gier

robić cutscenki

już podczas studiów stworzyć grę komputerową (od testowania pomysłów, przez część marketingową, implementację, aż do balansu, testowania i optymalizacji)

Pracuj jako:

 

Game designer

Producent gier

Tester gier

Story Designer

Level Designer

Unity Developer

Specjalista UI

Dlaczego warto?

Tytuł inżyniera

Studia z tworzenia gier komputerowych i multimediów skończysz z dyplomem inżyniera, który otworzy Ci wiele możliwości zawodowych. Będziesz mógł starać się o pracę zarówno w branży gier, jak i w obszarze związanym z technologią.

Game Dev od podstaw

Czego nauczą Cię nasze studia? Tworzenia gier i grafik, programowania, jak i projektowania. Zdobycie wiedzy na temat tych podstawowych filarów umożliwi Ci skuteczne działanie w dynamicznie rozwijającym się środowisku oraz dostarczenie graczom innowacyjnych oraz unikalnych doświadczeń i coraz to lepszych tytułów.

Praktyczne zajęcia

Wiedzę i doświadczenie zdobędziesz podczas zajęć oraz ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Bezpośrednia współpraca z wykładowcami będzie sprzyjać intensywnemu rozwojowi Twoich umiejętności praktycznych. Pozwoli Ci na aktywną interakcję, wymianę poglądów z innymi studentami oraz lepsze zrozumienie zagadnień związanych z tworzeniem gier komputerowych.

Spotkania z praktykami

Będziesz uczestniczyć w ciekawych spotkaniach z praktykami z firm partnerskich WSEI, eventach branżowych, ale także je współtworzyć. Dzięki temu nawiążesz cenne kontakty, poznasz realia przyszłego zawodu oraz perspektywy wewnętrznej struktury i wymagań branży.

Nowoczesne pracownie komputerowe

Jako nowoczesna uczelnia dokładamy wszelkich starań, aby sprzęt, z którego będziesz korzystać podczas nauki, był najwyższej jakości, wyposażony w najlepsze oprogramowanie. Zapewniamy Ci odpowiednie narzędzia do praktycznego eksplorowania procesów tworzenia gier i projektowania, umożliwiając ciągły rozwój umiejętności w środowisku bliskim temu, które spotkasz w profesjonalnej rzeczywistości branżowej.

Projektowa praca dyplomowa

Dyplom inżyniera zdobędziesz dzięki zrealizowaniu praktycznego projektu powiązanego z grami komputerowymi i multimediami. To pozwoli Ci nie tylko potwierdzić zdobyte umiejętności, ale także stworzyć portfolio, które wzbogaci Twoją atrakcyjność na rynku pracy.

Praktyki zawodowe w najciekawszych firmach z branży

Otrzymasz możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w wiodących firmach zajmujących się tworzeniem i projektowaniem gier komputerowych. Zdobędziesz cenne doświadczenie pod okiem specjalistów, zgłębisz praktyczne aspekty pracy i nawiążesz relacje i kontakty, które mogą być kluczowe dla Twojej przyszłej kariery.

Uczelniany Park Technologiczny

Twoje pomysły nabierają realności w naszym Parku Technologicznym, gdzie najlepsze z nich mają szansę na praktyczną realizację i rozwój. To miejsce sprzyjające innowacjom, w którym Twoje kreatywne wizje znajdą swoje zastosowanie.

Opinie o kierunku

Regulamin studiów, §4 pkt. 11:

Warunkiem uruchomienia modułu/ścieżki kształcenia jest minimalna liczba 20 studentów, którzy dokonali wyboru danej ścieżki/modułu. Dodatkowo Dziekan może zdecydować o uruchomieniu modułu/ścieżki pomimo mniejszej liczby chętnych studentów.  

Skip to content