100% praktyki i technologii. Krakowska uczelnia rekrutuje. - WSEI Kraków
rekrutacja wsei

100% praktyki i technologii. Krakowska uczelnia rekrutuje.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie to uczelnia inna niż wszystkie.

Studenci cenią ją za praktyczny program, projektowe podejście do nauki i ponadprzeciętne zaangażowanie wykładowców. Na czym dokładnie polega innowacyjność jej oferty?

Praktyczne studia z gwarancją pracy

To co wyróżnia WSEI, to zajęcia z praktykami, możliwość zdobycia branżowych certyfikatów i stworzenia indywidualnej ścieżki kształcenia – mówi dr inż. Tomasz Czapran, wykładowca i opiekun modułu zarządzanie sprzedażą.

Badania losów absolwentów WSEI przeprowadzone wśród studentów z lat 2016-2020* wskazują, ze 89% z nich łączyło swoje studia z pracą. Większość to przedstawiciele generacji Z, która coraz bardziej konsekwentnie stawia na myślenie biznesowe i zadaje sobie pytanie o korzyści płynące ze studiów, dlatego szkoła wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom.

Zatrudniliśmy do współpracy kilka firm informatycznych. Oni powiedzieli krótko, czego wymaga dzisiaj firma od kandydatów. W ten sposób, w oparciu o ich doświadczenie i wiedzę, zbudowaliśmy kierunek Informatyka Stosowana od podstaw – opowiada kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, Marcin Kowalski. Według tej samej strategii powstały dwa pozostałe kierunki licencjackie – Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie, a także podyplomowe z zakresu IT, zarządzania, finansów i marketingu.

 

Przedsiębiorczość i nowe technologie

W dobie niestabilności gospodarczej i politycznej, oprócz konkretnych umiejętności, warto także posiadać przedsiębiorcze podejście. W związku z tym WSEI mocno stawia na rozwijanie u studentów elastyczności, gotowości do realizowania własnych pomysłów i korzystania z zalet networkingu.

Każdy z naszych kierunków jest objęty patronatem przez firmę, która należy do liderów rynku pracy. Dzięki temu studenci mogą zdobywać doświadczenie, realizując praktyki w organizacjach, takich jak ABB czy Capgemini. – wyjaśnia Krzysztof Tokarz, kierownik Biura Karier WSEI i doradca zawodowy.

Regularnie rozwijamy też sieć kontaktów poza granicami Polski. Obecnie nasi studenci mogą zwiększać kompetencje językowe i międzykulturowe, wyjeżdżając do 18 krajów w ramach programu ERASMUS+ oraz działając w obrębie projektów międzynarodowych w 6 krajach poza Europą – dodaje Agnieszka Rachwał-Mueller, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej.

Oprócz przestrzeni bliskiego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, WSEI tworzy środowisko do rozwoju innowacji i kompetencji przyszłości. Uczelnia posiada swój Park Technologiczny, który ma za zadanie zbierać w jednym miejscu potencjał naukowy studentów.

Park Technologiczny to taki łącznik pomiędzy studentami a światem biznesu. Staramy się inspirować do wcielania w życie pomysłów, które mają szansę zaistnieć na rynku poprzez ich dofinansowanie. Chcemy, aby studenckie projekty nie pozostawały na uczelni, tylko zamieniały się w start-upy. Organizujemy dużo konkursów oraz wyjazdów na konferencje, które pomagają poszerzyć perspektywę i złapać kontakty w branży – mówi Milena Parfieniuk-Słowik, managerka Parku Technologicznego WSEI.

Partnerstwo – wspólny cel

Większość kandydatów oczekuje dziś możliwości swobodnego wyrażania siebie oraz indywidualnego podejścia. Dlatego Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki oferuje kameralną atmosferę sprzyjająca integracji. Wykładowcy zwracają szczególną uwagę na życzliwy i partnerski stosunek do studentów, który ma nieoceniony wpływ na współpracę.

Mamy bardzo bezpośrednie podejście. Staramy się, żeby relacje student-wykładowca przypominały relacje pomiędzy kolegami, którzy w jakimś przedsiębiorstwie realizują wspólny cel – komentuje dr Przemysław Stach, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i opiekun modułów kierunku Zarządzanie.

Dla kogo w takim razie jest WSEI?

Dla każdego, kto – niezależenie od wieku – chce podjąć studia z pasją. Zapraszamy maturzystów, osoby, które chcą rozwinąć lub zmienić kompetencje zawodowe albo po prostu rozpocząć przygodę ze studiami pierwszy raz – podsumowuje Natalia Pacholczak z Punktu Rekrutacji.

*Dane pochodzą z Badania losów absolwentów WSEI z listopada 2021, opracowanie: Biuro Karier przy współpracy Centrum Badan i Analiz WSEI

 

Skip to content