Cyfrowa transformacja biznesu - WSEI Kraków

Cyfrowa transformacja biznesu

O studiach

Podczas zajęć zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa na każdym poziomie. Od kształtowania strategii transformacji, przez modernizację infrastruktury technologicznej, aż po implementację nowych narzędzi i systemów informatycznych. Dowiesz się również, jak kulturowe zmiany w organizacji mogą sprzyjać adaptacji i innowacjom cyfrowym.

Specjalizując się w cyfrowej transformacji biznesu, otrzymasz nie tylko solidne podstawy teoretyczne, ale także praktyczne doświadczenie, które pozwoli Ci na skuteczne działanie w realnym świecie biznesu. Szeroki zakres kompetencji pozwali Ci na pełnienie różnorodnych ról związanych z projektowaniem, implementacją i zarządzaniem procesami informatyzacji w przedsiębiorstwach.

Partner kierunku
KPT
Partnerzy modułu
Wizlnik logo

Program studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne

1,5 roku

CZAS TRWANIA

3

LICZBA SEMESTRÓW

67 ECTS

Przedmioty kierunkowe

20 ECTS

Przedmioty modułowe

6 ECTS

Przedmioty do wyboru

1 Semestr

Język obcy dla informatyków
4 ECTS
Zaawansowane algorytmy i struktury danych
4 ECTS
Nabędziesz umiejętności w zakresie zaawansowanych algorytmów i struktur danych, w tym algorytmów decyzyjnych, optymalizacyjnych, heurystycznych i aproksymacyjnych. Nauczysz się projektowania, analizy oraz implementacji skomplikowanych algorytmów i struktur danych, co przygotuje Cię do rozwiązywania złożonych problemów algorytmicznych w różnorodnych dziedzinach informatyki.
Wybrane zagadnienia teorii grafów
4 ECTS
Poznasz zaawansowane koncepty teorii grafów, w tym algorytmy kolorowania, przeszukiwania grafów oraz problemy najkrótszej ścieżki. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu złożonych problemów algorytmicznych, co pozwoli Ci na efektywną analizę i projektowanie skomplikowanych struktur danych w różnych dziedzinach informatyki.
Architektura aplikacji w Pythonie
4 ECTS
Na przedmiocie będziesz zgłębiać zaawansowane aspekty języka Python, w tym programowanie wielowątkowe i integrację z bazami danych. Praktyczne projekty i laboratoria pozwolą Ci na zdobycie umiejętności projektowania i implementacji złożonych aplikacji, wykorzystując nowoczesne wzorce architektury i metody zarządzania złożonością aplikacji.
Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie
4 ECTS
W trackie zajęć poznasz koncepcje i funkcje zarządzania procesowego, nauczysz się identyfikować i optymalizować procesy biznesowe. Nabyta wiedza pozwoli Ci na efektywne zarządzanie zasobami i poprawę efektywności organizacyjnej. Przedmiot przygotuje Cię do pełnienia roli lidera w dynamicznym środowisku biznesowym.
Wybrane zagadnienia automatyki i robotyki w loT
4 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się wszystkiego o najnowszych technologiach w dziedzinie Internetu Rzeczy (IoT), ze szczególnym uwzględnieniem automatyki i robotyki. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w projektowaniu i implementacji systemów IoT, co umożliwi Ci tworzenie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle i codziennym życiu.
Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw
4 ECTS
W trakcie zajęć nauczysz się rozpoznawać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom, zdobywając praktyczne umiejętności w zakresie wykrywania i neutralizacji ataków cybernetycznych. Zrozumiesz znaczenie etycznych i prawnych aspektów cyberbezpieczeństwa, co pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w kontekście przedsiębiorstw.
Zwinne metody zarządzania projektami
3 ECTS
Przedmiot zapewni Ci pogłębioną wiedzę na temat zwinnych metod zarządzania projektami, w tym ich zastosowania w praktyce organizacyjnej. Nauczysz się efektywnie komunikować w zespołach projektowych, delegować zadania, rozwiązywać problemy oraz podejmować decyzje w dynamicznym środowisku projektowym, co przygotuje Cię do skutecznego zarządzania projektami w zmiennym otoczeniu biznesowym.
BHP
0 ECTS

2 Semestr

Systemy automatyzacji procesów biznesowych
4 ECTS
Zdobędziesz umiejętności w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów pracy, wykorzystując narzędzia, takie jak Wizlink®. Nauczysz się projektować i implementować roboty cyfrowe, co pozwoli Ci na efektywne usprawnienie procesów biznesowych w różnych sektorach gospodarki.
Zaawansowane metody sztucznej inteligencji
4 ECTS
Przedmiot skupia się na głębokim zrozumieniu i implementacji zaawansowanych technik AI, takich jak głębokie sieci neuronowe, przetwarzanie języka naturalnego i uczenie ze wzmocnieniem. W trakcie zajęć zdobędziesz umiejętności praktyczne w uczeniu modeli na rzeczywistych zbiorach danych oraz analizie i interpretacji wyników, co przygotuje Cię do rozwiązywania skomplikowanych problemów w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Przedmiot modułowy 1
4 ECTS
Przedmiot modułowy 2
4 ECTS
Przedmiot modułowy 3
4 ECTS
Przedmiot do wyboru 1
3 ECTS
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS

3 Semestr

Firma symulacyjna
4 ECTS
Przedmiot modułowy 4
4 ECTS
Przedmiot modułowy 5
4 ECTS
Projekt dyplomowy
4 ECTS
Na przedmiocie zastosujesz swoją wiedzę i umiejętności w praktyce, realizując własny zaawansowany projekt informatyczny. Projekt ten pozwoli Ci na pogłębienie umiejętności analizy, projektowania i wdrażania systemów informatycznych, przygotowując Cię do rozwiązywania rzeczywistych problemów związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstw
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Przedmiot do wyboru 2
3 ECTS
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS

2 Semestr

Przemysł 4.0
4 ECTS
Przedmiot "Przemysł 4.0" to fascynujące wprowadzenie do czwartej rewolucji przemysłowej, która łączy zaawansowane technologie produkcyjne i operacyjne z Internetem rzeczy (IoT), aby stworzyć inteligentne środowiska produkcyjne. W trakcie zajęć zgłębisz ewolucję przemysłu w kierunku automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji, z naciskiem na ich zastosowanie w różnych sektorach, takich jak ochrona zdrowia czy rynek energetyczny. Przedmiot skupia się na rozwijających się trendach technologicznych, wspomaganiu decyzji biznesowych przez Business Intelligence oraz na inteligentnym zarządzaniu zasobami i procesami. Zajęcia umożliwią Ci praktyczne zastosowanie tych koncepcji poprzez budowę modeli profilowania klienta, automatyzację procesów przemysłowych i tworzenie map drogowych dla cyfryzacji procesów przemysłowych.
Architektura korporacyjna
4 ECTS
Przedmiot "Architektura korporacyjna" oferuje kompleksowe podejście do projektowania i zarządzania architekturą przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć zgłebisz teorie i praktyki modelowania różnych warstw organizacji, od biznesowej po techniczną, korzystając z języków graficznych, takich jak UML, BPMN i ArchiMate. Zrozumiesz kluczowe koncepcje, w tym strategii, migracji i implementacji oraz zastosowanie tych idei w kontekście transformacji cyfrowej. Zdobędziesz praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi modelowania i projektowania, identyfikacji wymagań funkcjonalnych oraz definiowaniu i dokumentowaniu architektury przedsięwzięcia. Ten przedmiot jest idealny dla tych, którzy chcą nauczyć się tworzyć spójne i efektywne architektury systemów informatycznych, wspierające cele biznesowe organizacji.
Zarządzanie oprogramowaniem w organizacji
4 ECTS
To przedmiot dla każdego, kto pragnie zgłębić świat efektywnego administrowania zasobami IT i oprogramowania w środowisku korporacyjnym. Na zajęciach odkryjesz bogaty świat pojęć i metodologii związanych z Software Asset Management, nauczysz się identyfikować i zarządzać architekturą oprogramowania, a także zrozumieć strategiczne cele zarządzania oprogramowaniem. Zdobędziesz wiedzę na temat outsourcingu w IT, etyki oraz zasad związanych z zarządzaniem oprogramowaniem, w tym prywatności danych i bezpieczeństwa informacji. Zajęcia praktyczne zapewnią Ci możliwość pracy z narzędziami, takimi jak ServiceNow czy Intune, a realizacja projektów pozwoli na zdobycie cennego doświadczenia.

3 Semestr

AI w biznesie
4 ECTS
Odkryj potencjał sztucznej inteligencji w transformacji cyfrowej na przedmiocie, który zapewnia dogłębne zrozumienie wykorzystania AI w optymalizacji i tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach. Na zajęciach zgłębisz teorie i najlepsze praktyki automatyzacji procesów biznesowych przy użyciu AI, poznasz pakiet narzędzi AI – różne modele generatywne bazujące na technologii uczenia maszynowego, modele generujące obrazy i dźwięki oraz wiele innych inteligentnych interfejsów usprawniających pracę. Przedmiot oferuje praktyczne doświadczenie w tworzeniu chatbotów, wykrywaniu obiektów, analizie wizyjnej i robotyce procesowej, przygotowując Cię do wdrażania rozwiązań AI w różnych dziedzinach biznesu, od logistyki po HR.
Cyfryzacja procesów administracyjnych
4 ECTS
Przedmiot pozwoli Ci zgłębić techniki i narzędzia niezbędne do transformacji tradycyjnych procesów administracyjnych w organizacjach w efektywne, zautomatyzowane systemy cyfrowe. Dowiesz się, jak wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne do optymalizacji pracy w obszarze zarządzania dokumentacją, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz obsługi klienta. W trakcie zajęć zdobędziesz solidne podstawy teoretyczne dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów, integracji systemów biznesowych (ERP, CRM, CMS) oraz wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do przetwarzania danych. Przedmiot pozwoli Ci na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy poprzez projektowanie procesów z wykorzystaniem Microsoft VISIO, implementację formularzy i procedur na platformach do automatyzacji, takich jak Business Navigator oraz eksplorację możliwości analitycznych dzięki Microsoft Power BI.
Systemy czasu rzeczywistego
3 ECTS
Autoprezentacja i efektywność osobista
3 ECTS
Zaawansowane programowanie w języku C#
3 ECTS
Kryptologia
3 ECTS
Modele e-biznesu
3 ECTS
Zaawansowane usługi systemów linuxowych
3 ECTS
Business Communication
3 ECTS

Wybierz Cyfrową transformację biznesu, jeśli chcesz:

 

identyfikować problemy i potrzeby związane z cyfrową transformacją biznesu

przeprowadzać analizę i diagnozę istniejących procesów i systemów. Tym samym potrafić zamodelować przedsiębiorstwo w postaci architektury (enterprise architecture) uwzględniającej istotne składowe oraz podstawowe warstwy przedsiębiorstwa (biznesową, aplikacji, techniczną, fizyczną)

skutecznie chronić dane i systemy w ramach cyfrowej transformacji biznesu

projektować i opracowywać innowacyjne rozwiązania oparte na cyfrowych technologiach, które wspierają transformację biznesową przedsiębiorstw
wdrażać rozwiązania cyfrowe oraz integrować różne systemy i platformy informatyczne

efektywnie planować i zarządzać transformacją cyfrową w kontekście biznesowym oraz monitorować postępy i zmiany zachodzące w trakcie przekształceń

Pracuj jako:

 

Konsultant ds. cyfrowej transformacji

Analityk biznesowy

Specjalista ds. architektury korporacyjnej

Projektant systemów informatycznych

Specjalista ds. AI w procesie transformacji cyfrowej

Menadżer projektu cyfrowej transformacji

Regulamin studiów, §4 pkt. 11:

Warunkiem uruchomienia modułu/ścieżki kształcenia jest minimalna liczba 20 studentów, którzy dokonali wyboru danej ścieżki/modułu. Dodatkowo Dziekan może zdecydować o uruchomieniu modułu/ścieżki pomimo mniejszej liczby chętnych studentów.  

Skip to content