Zakład Informatyki | WSEI Kraków

Zakład Informatyki

Kierownik Zakładu Informatyki

dr hab. inż. Jan Werewka, prof. WSEI

 • ul. Św. Filipa 17
 • jwerewka@wsei.edu.pl

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku. Studia ukończył na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie na Kierunku Elektronika Przetwarzania Danych. Pracę doktorską obronił na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej z dziedziny automatyki. W 1989 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu informatyki “Symulacja rozproszona systemów komunikacyjnych” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie na Wydziale Matematyki – Nauk Przyrodniczych. Praca została opublikowana w monografiach naukowych Akademii Nauk w Berlinie. Prowadzone prace badawcze i dydaktyczne dotyczą dwóch obszarów: modelowania i integracji zarządzania projektami informatycznymi w oparciu o metodyki PMBOK i Scrum oraz rozwijania skalowalnych systemów informatycznych w oparciu o architekturę korporacyjną. Jest członkiem organizacji międzynarodowych PMI i IEEE.

Zastępca Kierownika Zakładu Informatyki

dr hab. Dariusz Put, prof. UEK

 • ul. Św. Filipa 17
 • dput@wsei.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu zarządzania, statystyki i informatyki oraz kilku podręczników akademickich. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych oraz kilkunastu projektów badawczych, także o zasięgu międzynarodowym. Specjalizuje się w zarządzaniu danymi i informacją oraz integracją organizacji na poziomie zasobów informacyjnych.

Pracownicy naukowo – dydaktyczni

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku. Studia ukończył na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie na Kierunku Elektronika Przetwarzania Danych. Pracę doktorską obronił na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej z dziedziny automatyki. W 1989 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu informatyki “Symulacja rozproszona systemów komunikacyjnych” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie na Wydziale Matematyki – Nauk Przyrodniczych. Praca została opublikowana w monografiach naukowych Akademii Nauk w Berlinie. Prowadzone prace badawcze i dydaktyczne dotyczą dwóch obszarów: modelowania i integracji zarządzania projektami informatycznymi w oparciu o metodyki PMBOK i Scrum oraz rozwijania skalowalnych systemów informatycznych w oparciu o architekturę korporacyjną. Jest członkiem organizacji międzynarodowych PMI i IEEE.

doktor nauk technicznych w dziedzinie Automatyki i
Robotyki, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył
studia magisterskie-inżynierskie na kierunku Elektronika, specjalność:
Aparatura Elektroniczna, oraz studia doktoranckie na kierunku Informatyka.

W latach 1998-2019 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzykrotnie
otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę
dydaktyczną i administracyjną (w latach: 2006, 2010 i 2012).

Od roku akademickiego 2012/2013 związany z Wyższą Szkołą Ekonomii i
Informatyki w Krakowie, gdzie od 1 września 2013 roku pełni funkcję
dziekana Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Autor lub współautor prawie 90 publikacji naukowych w dziedzinach:
informatyki, elektroniki, automatyki i robotyki oraz zarządzania
(zastosowanie informatyki w zarządzaniu).

Promotor licznych prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich: w
Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w
Krakowie oraz w Wyższej Szkole Biznesu WSB-NLU z Nowego Sącza, oddz. w
Tarnowie.

Prywatnie interesuje się sportem, a w szczególności sportami zimowymi,
muzyką oraz oczywiście nowymi technologiami.

Doktor nauk fizycznych magister inżynier elektronik Mirosław Bobrowski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od roku 1996 rozpoczął karierę w IT jako MIS Coordinator w Vesuvius Polska Skawina. Następnie pracował jako Projekt Manager dla firm sektorów Przemysłowego, Telekomunikacji, Bankowego czy też publicznego. Posiada certyfikaty w zakresie zarządzania projektami Prince 2 2009 Practitioner oraz Agile Foundation. Posiada także certyfikat ITIL, Jednocześnie w 2010 roku rozpoczyna współprace jako wykładowca z Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania w Warszawie pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, z którą współpracuje nadal. Wykładał przedmioty takie jak SOA, UML, Projektowanie Informatycznych Systemów Zarządzania, BPM, Utrzymanie Systemów zgodnie z ITIL, Zarządzanie wymaganiami. Był promotorem kilkunastu prac inżynierskich i magisterskich.

W roku 2020 został zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Informatyki i Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia w zakresie Prowadzenia Projektów, Analizy oraz Business Intelligence.

Marcin Młynarczyk urodził się w 1976 roku w Strzyżowie. Szkolne lata spędził w Krośnie, gdzie ukończył Technikum Elektryczne. Pełne dziesięć semestrów studiował jednocześnie fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i automatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracę magisterską napisał z fizyki. Był doktorantem Forschungszentrum Jülich, a pracy doktorskiej z fizyki nowych materiałów bronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 18 lat, a nieformalnie znacznie dłużej jest nauczycielem w szkole podstawowej, a od 4 wykładowcą akademickim. Jego zainteresowania błądzą gdzieś pomiędzy fizyką eksperymentalną i elektroniką użytkową. W przerwach między lekcjami i wykładami nieustannie majsterkuje, w wolnych chwilach śpiewa w chórze. Niezrealizowanymi marzeniami pozostają kurs tanga i wyprawa na pięciotysięcznik.

Uzyskał stopień doktora z Fizyki Komputerowej na University of Cambridge, gdzie wcześniej skończył studia magisterskie z wyróżnieniem. Na wspomnianym uniwersytecie zajmował się również uczeniem programowania i matematyki, za co w 2014 otrzymał nagrodę „Teaching Excellence Award”.
Obecnie pracuje jako Quantitative Analyst w międzynarodowym funduszu hedgingowym, gdzie zajmuje się programowaniem algorytmów do grania na giełdzie.
W wolnej chwili interesuje się problematyką mobilności w miastach, jeździ na motocyklu, gra na wiolonczeli.

Wieloletni trener z obszarów technologii front-endowych, prezentacji firm i analityki w sieci Internet. Na co dzień Front-end developer, aktywny wykładowca akademicki. Specjalizuje się w Angular, Typescript i HTML5/CSS3 z naciskiem na dobry UI. Wykonał ponad 100 projektów internetowych, frontendów aplikacji dedykowanych, intranetów oraz audytów technicznych witryn internetowych pod kątem działań SEO/SEM. Egzaminator Pearson/Certiport. Zend Certified Engineer, Google Analytics Qualified Individual, Google Ads Qualified Individual.

Dyrektor Centrum Certyfikacji.
Kieruje pracami Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Certiport (Certiport Authorized Testing Center, CATC) oraz Autoryzowanego Centrum PearsonVUE (PearsonVUE Test Center, PVTC).

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz studiów podyplomowych z/z Business Intelligence.
Uzyskał liczne certyfikaty Microsoft, m.in. MCSE (Data Management and Analytics), MCSA (SQL 2016 Database Development).

Obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych:
– Bazy danych
– Technologie webowe
– Data Science
– Ekonomia behawioralna
– Cognitive Neuroscience

Twórca i wydawca gier.
Od roku 2007 jako programista freelancer pracował dla klientów z kilkunastu różnych krajów.
W 2010 r. założył Empyrean – studio tworzące gry PC i VR.
W 2018 r. połączył siły z Frozen District, gdzie został udziałowcem i prezesem zarządu.
W maju 2018 wydał grę House Flipper, która trafiła na listę 100 najlepiej sprzedających się w tym roku gier.
W 2019 r. ilość graczy grających w jego gry przekroczyła milion, a łączny czas spędzony przez nich w jego grach odpowiada trzem i pół tysiąca lat grania bez przerwy.
Obecnie, tworzy gry wraz ze swoim 40-osobowym zespołem.

Asystent w Zakładzie Informatyki i Metod Ilościowych WSEI w Krakowie, pracownik dydaktyczno-naukowy z wykształcenia specjalista w dziedzinie nauk ścisłych – matematyka z informatyką oraz społecznych – matematyka w finansach i ekonomii. Od 2019 roku pełniący funkcję Sekretarza Zakładu. Wieloletni praktyk w branży e-commerce, pasjonat nauczania z wykorzystaniem nowych technologii realizujący swoje cele poprzez przekazywanie wiedzy w nowoczesny i przyjazny sposób.

Współpracownicy naukowo – dydaktyczni

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu zarządzania, statystyki i informatyki oraz kilku podręczników akademickich. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych oraz kilkunastu projektów badawczych, także o zasięgu międzynarodowym. Specjalizuje się w zarządzaniu danymi i informacją oraz integracją organizacji na poziomie zasobów informacyjnych.

Wykładowca z ponad 30 letnim stażem. Doktor/ Cybernetyka i Informatyka/ Statystyka i Ekonometria/ 1999/ Habilitacja w 2016 r. Posiada liczne publikacje z lat 1990-2013. Specjalizuje się w obszarach: Systemy rozmyte ,Technologia informacyjna Modelowanie i symulacja komputerowa, Inżynieria oprogramowania. Na WSEI prowadzi zajęcia związane z następującymi zagadnieniami: Podstawy obsługi Word i Excel, Excel dla zaawansowanych, Procesy informacyjne w zarządzaniu.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik ogólnopolskiej firmy telekomunikacyjnej. Specjalista w dziedzinie transmisji danych, posiadający wiedzę teoretyczną popartą długoletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie dedykowanych rozwiązań sieciowych w polskich przedsiębiorstwach. Obszar zainteresowania naukowego to przede wszystkim teleinformatyka, szeroko pojęte technologie telekomunikacyjne – sieci transmisji danych, począwszy od lokalnych LAN po rozległe wyspecjalizowane sieci teletransmisyjne – PDH, SDH, ATM, WDM, oraz sieciowe technologie dostępowe, (ISDN, xDSL, FTTH, itp.);  ich analiza funkcjonalności w organizacjach zarówno od strony technicznej jak też jako czynnika doskonalącego proces zarządzania przedsiębiorstwem.

Urodzony 25.04.1971 roku. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1996 w dyscyplinie: Elektronika, specjalność: Aparatura Elektroniczna. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w dyscyplinie: Informatyka w roku 2000. Do chwili obecnej pozostaje zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katerdze Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z dyscypliną sztucznej inteligencji, a zwłaszcza sztucznych systemów ewolucyjnych (algorytmy ewolucyjne, algorytmy rojowe, algorytmy immunologiczne, otwarte systemy ewolucyjne, symulowana ewolucja języka), oraz lingwistyki komputerowej i przetwarzania języka naturalnego (analiza syntaktyczna, semantyczna i statystyczna języka naturalnego, języki, sztuczne i kontrolowane, przekład komputerowy). Jest autorem trzech opracowań monograficznych oraz około 300 artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach lub materiałach konferencyjnych.

Posiada stopień doktora nauk technicznych, z dziedziny Informatyka, specjalizacja: Sieci Komputerowe, uzyskany na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Jest autorem wielu prac naukowych skupiających się wokół zagadnień z dziedziny „Zapewniania jakości usług w sieciach IP”.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe wykładowcy akademickiego, trenera szkoleń związanych z tematyką technologi sieci komputerowych, jak również administratora sieci komputerowej m.in. Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz firmy “Naprzód” Sp. Pr. Chr.
Certyfikowany specjalista technologii Microsoft oraz instruktor Akademii CISCO. Posiada także wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z
technologiami GNU/Linux.
Jest ponadto twórcą prężnie rozwijającego się kanału YouTube’owego “AdminAkademia”, skierowanego do pasjonatów technologii sieci
komputerowych, i wielokrotnym prelegentem konferencji technicznych, jak m.in. BIN Gigacon, czy Pancernik IT Security Show.
Uwielbia wycieczki rowerowe, wycieczki górskie i zwiedzanie ciekawych miejsc. Nie lubi marnotrawienia czasu, narzekania, stagnacji.

Doktor nauk o ziemi, wykładowca akademicki / zarządzanie środowiskiem, Smart City / Smart Villages, kształtowanie środowiska, waloryzacja środowiska. Burmistrz Sanoka trzech kadencji / 2002-2014 /, wiceprezes ZG LOP 1998-2008, wiceprzewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej /2007-2013 /, Członek Green Mayors Association, Alumni Polska oraz PKOL. Prezes Izby Gospodarczej „RH plus” w Krakowie. Promotor strategii Smart City / Smart Villages. Autor artykułów i publikacji z zakresu waloryzacji środowiska, samorządu i turystyki.

Absolwent Wydz. Mat-Inf. UJ (1989). Staż w Lab. de Recherche en Informatique, Université Paris-Sud (1991-92). Od 1989 r. zatrudniony w UR w Krakowie, aktualnie w Katedrze Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej. Od 1999 r. pracownik WSEI w Krakowie, aktualnie trener w #Szkoła Programowania WSEI. Kierował Zakładem Informatyki i Działem IT WSEI, koordynował wdrożenia informatyczne w UR. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego, członek zarządu POLSITA.
Specjalizacja: informatyka stosowana, programowanie (C#, Java), relacyjne i grafowe bazy danych, algorytmika, matematyka dyskretna, data science, uczenie maszynowe, e-learning.

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Stopień naukowy doktora uzyskał broniąc rozprawę doktorską przed Radą Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie z zakresu Zarządzanie Lokalnymi Sieciami Komputerowymi oraz studia dla nauczycieli Technologii Informacyjnych i Informatyki. Nauczyciel akademicki przedmiotów: Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Administrowanie serwerem Windows, Podstawy obsługi Word i Excel, trener AutoCAD. Zawodowo specjalista ds. informatyki w jednostce szkolnictwa wyższego.

Mgr inż. Piotr Bogdał jest polsko-kanadyjskim inżynierem wykształconym w Polsce (AGH w Krakowie) oraz w Kanadzie (Concordia University w Montrealu).

Pracę nauczyciela akademickiego rozpoczął jako asystent w Zakładzie Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w 1987 r., a następnie wyemigrował do Kanady.

Jego doświadczenie zawodowe w testowaniu oprogramowania wynosi ok. 30 lat w firmach z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Polski. Pracował jako projektant oprogramowania i inżynier SQA dla wielu międzynarodowych firm (takich jak np. ESET, Global Logic, State Street Bank, Deutsche Bank, Mitec Electronics, Eicon Technology, SITA lub Astronautics Corporation of America) w zakresie bezpieczeństwa systemów, bankowości, telefoni komórkowej, telekomunikacji i lotnictwa.

W 2007 roku został członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Komputerowego w Londynie i otrzymał status Chartered IT Professional (MBCS CITP).

Jestem specjalistą w zarządzaniu bezpieczeństwem informacyjnym, z dekadą doświadczenia w między innymi w analizie ryzyka, wdrożeniach zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i obecnie w audycie w banku. Posiadam kilka branżowych certyfikatów w tym szeroko rozpoznawane CISSP i CISA. Wierzę, w dążeniu do sukcesu najważniejsza jest droga, prawie nigdy nie jest możliwe osiągniecie perfekcji, ale każdy krok nas do niej zbliża. Lubię rozwiązywać problemy i tworzyć stabilne procesy bezpieczeństwa. Swoją pracę traktuję z entuzjazmem, bezgraniczną szczerością i dużą dozą specyficznego humoru.

Praktyk, dydaktyk z ponad 20 letnim doswiadczeniem jako “sieciowiec”
Moje motto w pracy to:
“Świat będzie zamieszkiwany przez społeczeństwo połączone siecią.” ,Kevin Kelly
Jako osoba zajmująca się sieciami komputerowymi, bezpieczenstwem oraz systemami operacyjnymi posiadam :
– liczne doswiadczenia w integracji sieci o róznej skali od Cloud, Data Center poprzez LAN/WAN/Internet
– uczestniczylem w licznych projektach o zasięgu globalnym w środowisku międzynarodowym obejmującym zagadnienia sieci, systemów operacyjnych oraz bezpieczeństwa sieci.
Sieci komputerowe to moja pasja ktora rozwijam od czasow ukonczenia studiow jeszcze w XX wieku az do dnia dzisiejszego.
Obenie pracuję w dużej kooperacji jako inżynier sieciowiec, gdzie realizuję swoje praktyczne umiejetności, a jako dydaktyk na WSEI ralizuję się jako teoretyk.

Absolwent kierunku informatyka stosowana (specjalność: systemy informacyjne). Zawodowo wcześniej związany z międzynarodową korporacją, dziś pracuje na stanowisku Network and Data Center Engineer w jednej z zabierzowskich firm. Specjalizuje się w następujących działaniach:

 • Utrzymanie innowacyjnych rozwiązań klasy Enterprise w zakresie technologii Data Center ( sieci, serwerów, storage oraz backup).
 • Dbanie o ciągłość działania systemów operacyjnych: Linux Ubuntu, Debian, Centos oraz Windows Server 2008 Windows Server 2016.
 • Wsparcie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem dbałości szczegóły dotyczące specyfikacji, metod wdrożenia, procesów wdrożeniowych, architektury IT oraz standardów wdrożenia.
 • Globalne wsparcie IT we wszystkich dziedzinach infrastruktury
 • Koordynacja podczas rozwiązywania problemów
 • Odpowiadanie za przetwarzanie wszystkich zgłoszeń usług IT za pośrednictwem korporacyjnego systemu biletowego.

Programistą jestem z zamiłowania i z zawodu. Pierwsze kroki w programowaniu stawiałem w czasach gimnazjum. Przez większość czasu zajmuję się obszarem aplikacji internetowych i technologii Microsoft. W chwili obecnej jestem członkiem zespołu w organizacji zajmującej się finansami. Z kolei doświadczenie dydaktyczne nabyłem wspierając kolegów w szkole, przygotowaniu do matury i czasem na studiach. W czasie wolnym od programowania lubię książki kryminalne, horrory oraz książki o psychologii.

Od 2003 roku wykładowca w Zakładzie Medycznych Systemów Informacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ. Na ukończeniu przewód doktorski dotyczący standardów zapisu i wymiany danych w elektronicznej dokumentacji medycznej. Współautor lub autor prawie 50 artykułów naukowych w zakresie zastosowania informatyki w ochronie zdrowia. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT302 w Warszawie. W latach 2018-2019 główny specjalista ds. analizy dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia. Współtwórca portalu dane-i-analizy.pl. Konsultant merytoryczny dla Banku Światowego, PWC, oraz CSIOZ.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doktorant Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale EAIiIB w dyscyplinie informatyka.
Od 2019 roku asystent w Katedrze Lingwistyki Komputerowej UJ.

Zapalony sieciowiec. Od ponad dekady zajmuje się zarządzaniem i utrzymaniem komercyjnych sieci i systemów komputerowych.

Na co dzień zajmuje się przetwarzaniem języka naturalnego z wykorzystaniem Pythona.
Autor i współautor publikacji związanych z tematyką NLP.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Zarządzanie i kierunku Rachunkowość i Controlling.
Od zawsze związany z ekonomią, finansami i oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania przedsiębiorstwem. Z doświadczenia kierownik projektów IT oraz team leader. W przeszłości prowadziłem projekty wdrożeniowe oprogramowania klasy DMS, a obecnie kieruję pracą zespołu tworzącego jeden z modułów systemu ERP. Lubię tworzyć procesy optymalizujące pracę przedsiębiorstw i ułatwiające codzienną pracę – tego też będę chciał Was nauczyć na przedmiocie Modelowanie procesów biznesowych.

Wykładowca w długoletnim stażem. Na WSEI od 2008 prowadzi zajęcia z przedmiotów: algorytmy i złożoności, bazy danych, informatyka w zarzadzaniu, architektura systemów komputerowych, projektowanie systemów informatycznych. Autorka wielu publikacji naukowych, wśród których można wymienić m.in.:

 1. Metodologia i metody zarządzania przedsięwzięciami Małgorzata Kuźnik- Bąk, Zeszyty Naukowe AE 1995.
 2. Rozwój i Integracja komputerowo wspomaganych systemów informatycznych Zarządzania, Kuźnik-Bąk Małgorzata, Lasoń Wojciech, Zeszyty Naukowe AE, nr 474, s. 111-130.
 3. Rola techniki informacyjnej w systemie sterowania jakością Małgorzata Kuźnik- Bąk , Wojciech Lasoń, Stefanów Piotr (raport z badań własnych) AE Kraków 1997.
 4. Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu, jakością, Kuźnik-Bąk Małgorzata, Lasoń Wojciech, Stefanów Piotr, Zeszyty Naukowe AE, Numer 547, str. 55-86, Kraków 2003.
 5. Nauczanie interdyscyplinarne z wykorzystaniem metod pracy zespołowej, Małgorzata Kuźnik-Urban, Marta Kanach., recenzowana publikacja internetowa.
 6. Wit Urban, Małgorzata Kuźnik-Urban, Wybrane aspekty modelowania dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych auto szeregach czasowych. (red.)
 7. Włodarczyk, Badania Naukowe, Vol. 15, Numer 1, str. 127-139, Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce 2005.
 8. Wit Urban, Małgorzata Kuźnik-Urban, Wykorzystanie funkcji wykładniczej w modelowaniu dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych szeregach czas, (red.) Jacek Wołoszyn, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Numer 7, str. 41-55, Tarnów 2005.

Programowanie aplikacji webowych oraz mobilnych to moja pasja, którą rozwijam już od 2002 roku. Pracowałem dla największych marek na rynku takich jak Orange, Lays, Pepsi, Milka, Onet itp. Posiadam praktyczną wiedzę z zakresu HTML, CSS, JS, React, Redux, ReactNative oraz wielu innych. Doświadczenie jako wykładowca zacząłem zdobywać na przeróżnych konferencjach takich jak 4Developers, Meetjs, FrontTrend i wielu innych. Pracowałem również jako trener w jednej ze szkół programowania. Obecnie prowadzę kursy w Szkole Programowania WSEI. Na co dzień pracuję w startupie Seville More Helory jako Senior Frontend Developer/ Mobile Developer. Pracujemy and bardzo dużym systemem do obsługi prawników.

Absolwentka WSEI (specjalność: Ekonomika i Rachunkowość Przedsiębiorstw) oraz AGH (specjalność: Zarządzanie Finansami). Późniejszą wiedzę zdobywała także na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, kończąc tam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, techniki, informatyki i matematyki. Na co dzień nauczycielka matematyki, informatyki i techniki w Publicznej Szkole Podstawowej w jednej z małych podkrakowskich miejscowości. Mimo tego, że jej życie zawodowe podporządkowane jest liczbom lubi gotować i spędzać czas z swoim czekoladowym labradorem.

Skip to content