Zakłady naukowo-dydaktyczne | WSEI Kraków

Zakłady naukowo-dydaktyczne

Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości

dr inż. Tomasz Czapran

Kierownik Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

polski