Zakłady naukowo-dydaktyczne | WSEI Kraków

Zakłady naukowo-dydaktyczne

Kierowniczka Zakładu Zarządzania i Rachunkowości

dr Anna Dereń

Kierownik Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych

dr hab. Dariusz Put, prof. UEK

Skip to content