Zakłady naukowo-dydaktyczne | WSEI Kraków

Zakłady naukowo-dydaktyczne

P.O. Kierownika Zakładu Zarządzania i Rachunkowości

dr Stanisław Kowalski

Kierownik Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

polski