Podsumowanie działalności studenckich kół naukowych WSEI - WSEI Kraków
6

Podsumowanie działalności studenckich kół naukowych WSEI

Przy Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki czynnie funkcjonują dwa koła naukowe - Koło Naukowe Studentów Design Thinking Hub oraz Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości. Obie grupy zrzeszają ponadprzeciętnie aktywnych studentów, których inicjatywa przyczyniła się do powstania jednych z ciekawszych wydarzeń, które miały miejsce na naszej uczelni w roku akademickim 2021/2022. 

Opiekunem oraz założycielem Koła Naukowego Studentów Design Thinking Hub jest dr inż. Ryszard Ćwiertniak - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości oraz pasjonat zwinnych metod projektowania, w tym Design Thinking i Scrum. Studenci pod okiem dra Ćwiertniaka mają okazję rozwijać swoje umiejętności miękkie, m.in. w zakresie projektowania nowych produktów lub usług.

Rok intensywnej działalności Koła został zwieńczony organizacją międzyuczelnianego konkursu Elevator Pitch 2022, skierowanego do przyszłych i obecnych przedsiębiorców oraz pomysłodawców i właścicieli start-upów.

Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości działa przy wsparciu mgra Krzysztofa Kleszcza - posiadacza Certyfikatu Ministra finansów, właściciela biura rachunkowego, wieloletniego wykładowcy i pasjonata księgowania. W dobiegającym końca roku akademickim Członkowie Koła czynnie włączyli się w promocję i upowszechnianie wiedzy o przedsiębiorczości w ramach projektu „Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP. Edycja II", a także zostali współorganizatorami i uczestnikami I Seminarium Młodego Naukowca.

 

Skip to content