Zapraszamy na warsztaty - WSEI Kraków
Ai

Zapraszamy na warsztaty

Zakład Informatyki oraz Zakład Zarządzania i Rachunkowości zapraszają na II część warsztatów "AI w pracy nauczyciela”.

➡️ Spotkanie poprowadzi mgr Paweł Szczyrek - creative and content manager oraz kierownik projektów marketingowych z zakresu e-marketingu w agencji Ideo Force. Projektant chatbotów oraz strategii marketingowych.

➡️ Sprawdź agendę i dołącz do spotkania!

📅 Data: 13 czerwca

🕛 Godzina: 17:00

📌 Miejsce: platforma MS Teams

➡️ Narzędzia text to speech, np. ElevenLabs

Za pomocą narzędzi text to speech nauczyciele mogą przygotowywać materiały edukacyjne w postaci podcastów. Możliwe jest również wykorzystanie tego typu narzędzi jako elementu metody problemowej, w której to uczniowie powinni przygotować podcast na zadany temat, a wcześniej zdobyć odpowiednią wiedzę merytoryczną na temat przyswajanego zagadnienia.

✔️Generowanie dźwięku lektora

✔️Modyfikowanie fonetyki tekstu

✔️Klonowanie głosu

 

➡️ Descript i Whisper - transkrypcja nagrań wideo i dźwiękowych

Każde nagranie zawierające dźwięk może zostać przekształcone na tekst lub podsumowanie. Nagrania lekcji mogą zostać poddane transkrypcji a uczniowie mogą otrzymywać automatyczne notatki z lekcji, które ułatwią zapamiętywanie.

✔️Przedstawienie procesu transkrypcji

✔️Automatyczne nakładanie napisów na wideo, np. nagrania wykładów

 

➡️ Dall-E oraz Midjourney – generowanie grafik

Sztuczna inteligencja bardzo dobrze radzi sobie z generowaniem grafik, które mogą być wykorzystane w procesie edukacyjnym.

✔️Generowanie grafik przez narzędzia AI

✔️Zasady pisania promptów generujących grafiki

✔️Praktyczna praca z narzędziami Midjourney, Dall-E, Adoby Firefly

 

➡️ Prezentacja możliwości innych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji

✔️Perplexity,

✔️Gemini,

✔️Claude.

➡️ Automatyzacja no-code i OpenAI API (dla zainteresowanych)

Uczestnicy dowiedzą się, jak za pomocą narzędzi no-code automatyzować wykorzystanie sztucznej inteligencji.

✔️Zaprezentowanie zasad działania narzędzi no-code typu make.com

✔️Zaprezentowanie i omówienie zasad działania api OpenAi

✔️Pokaz budowy automatyzacji, np. automatyzacja do recyklingu treści wykładowych: transkrypcja treści + opracowanie podsumowania + opracowanie testów itd.

✔️Warsztaty z budowania automatyzacji

Zapraszamy :)

Skip to content