Harmonogram studiów stacjonarnych i niestacjonarnych | WSEI Kraków

Plany zajęć

Harmonogramy

Tryb stacjonarny

Harmonogramy 2019/2020 zostaną niebawem zamieszczone na Wirtualnym Dziekanacie. Będą one widoczne po zalogowaniu na konto.

Tryb niestacjonarny

W celu sprawdzenia terminów zjazdów w semestrze letnim 2019/2020 na studiach niestacjonarnych, prosimy o zapoznanie się z załączonym plikiem:

Tablica informacyjna – sale:

wsei tablica informacyjna sale i budynki  Plany zajęć TABLICA INFORMACYJNA
polski