Harmonogram studiów stacjonarnych i niestacjonarnych | WSEI Kraków

Plany zajęć

Harmonogramy

Tryb stacjonarny

Harmonogramy zajęć w roku akademickim 2021/2022 zostaną zamieszczone na Wirtualnym Dziekanacie z końcem września. Będą one widoczne po zalogowaniu na konto.

Tryb niestacjonarny

W celu sprawdzenia terminów zjazdów w semestrze letnim 2021/2022 na studiach niestacjonarnych, prosimy o zapoznanie się z załączonym plikiem:

Tablica informacyjna – sale:

wsei tablica informacyjna sale i budynki

Skip to content