Dofinansowanie metod i technik kształcenia na odległość na WSEI | WSEI Kraków
Obszar kompozycji 2

Dofinansowanie metod i technik kształcenia na odległość na WSEI

Na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” oraz umowy pomiędzy Rektorem a MEiN, WSEI w Krakowie rozpoczęła realizację projektu, który obejmuje zakup oprogramowania, sprzętu IT oraz wsparcie nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w prowadzeniu zajęć zdalnych oraz studentów w aktywnym uczestnictwie w tych zajęciach.

Warunkiem udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu było przedstawienie projektu obejmującego działania wspierające proces kształcenia na odległość, w szczegółach ramowy plan wsparcia e-learningu na WSEI obejmuje realizację kilkunastu przedsięwzięć, w tym:

Design Thinking HuB - zakup tabletów graficznych, laptopów oraz oprogramowania wspierającego zdalne warsztaty projektowania.

Multimedialne materiały dydaktyczne dla nauczycieli akademickich oraz studentów - opracowanie wzorcowych materiałów dydaktycznych, wykorzystujących między innymi podcasty i webinaria w praktyce.

Biblioteka cyfrowa - zakup e-booków do uczelnianej biblioteki.

Warsztaty metodyczne w zakresie prowadzenia zajęć online - przeprowadzenie warsztatów metodycznych z zakresu planowania i realizacji zajęć online metodą projektową.

Skip to content