Zarządzenie Dziekana ws. przedłużenia sesji egzaminacyjnej | WSEI Kraków
polski

Zarządzenie Dziekana ws. przedłużenia sesji egzaminacyjnej

Zarządzenie Dziekana nr  8/2020 z dnia 21 marca 2020r. w sprawie aktualizacji Zarządzenia Dziekana nr 5/2020 dotyczącego zmiany terminów przedłużenia zimowej sesji egzaminacyjnej 2020 oraz terminów realizacji warunków

 

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 r. ze względu na walkę z epidemią koronawirusa, zarządzam co następuje:

- terminy przedłużenia zimowej sesji egzaminacyjnej zostają przesunięte do dnia 30 kwietnia 2020r.

- terminy realizacji przedmiotów z wpisów warunkowych zostają automatycznie przedłużone o okres zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dziekan

dr inż. Zbigniew Handzel

Komentarze są wyłączone.