Zarządzanie - WSEI Kraków

Zarządzanie

Partner strategiczny kierunku

Informacje o kierunku Zarządzanie

Zarządzanie to nowoczesny kierunek, który uwzględnia dynamikę zmian we współczesnym świecie, łączący wiedzę z zakresu zarządzania, nowych technologii oraz rozwoju osobistego. Program studiów, kadra oraz proces uczenia zostały przygotowane we współpracy z partnerem strategicznym: firmą Capgemini – jedną z najnowocześniejszych firm outsourcingowych w Polsce.

Student Zarządzania nauczy się sprawnie projektować, prowadzić oraz nadzorować skuteczne rozmowy handlowe. Będzie jak ryba w wodzie poruszać się w procesie sprzedaży oraz dowie się, jak efektywnie budować swoją własną markę osobistą. Będzie wiedział, jak używać mediów społecznościowych do skutecznego promowania firm, marek, partii politycznych, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych.

Absolwent tego kierunku będzie wiedział, jak funkcjonuje marketing międzynarodowy, zarządzać marketingiem produktów innowacyjnych, a także zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zmianą i komunikacją w biznesie.

Atuty kierunku Zarządzanie

Współpracujemy z poważnymi partnerami biznesowymi (m.in. Microsoft, Capgemini, IBM, VML&R). Główny patronat obejmuje międzynarodowa korporacja specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla biznesu. Przedstawiciele tej firmy dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami oraz przekazując praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania. Studia w Krakowie stwarzają więc możliwość poznania strategii działania przedsiębiorstwa, które odniosło światowy sukces dzięki skutecznemu zarządzaniu. Kraków, studia prowadzone przez specjalistów oraz możliwość nawiązania wartościowych kontaktów to najważniejsze atuty podjęcia nauki na tym kierunku.

W programie znajdują się wyłącznie moduły odpowiadające na potrzeby rynku. Możesz więc samodzielnie zaprojektować plan zajęć, jaki chcesz realizować, aby zdobyć licencjat. Zarządzanie to rozbudowana dziedzina, na którą składają się specjalności związane z nowoczesnym digital marketingiem, biznesem w sieci czy szeroko pojętą reklamą. Jeżeli chodzi o zarządzanie, kierunek studiów obejmuje też moduły ściśle korespondujące z logistyką czy kierowaniem zasobami ludzkimi. Sam możesz zdecydować, w jakich dziedzinach planujesz rozwijać swoją ścieżkę kariery.

Do prowadzenia zajęć zapraszamy znakomitych specjalistów – praktyków z firm różnych branż, aby nasi studenci mogli uczyć się od ludzi, którzy znają zarządzanie z autopsji, a nie tylko z książek. Współpracujący z nami partnerzy biznesowi nie tylko mieli czynny udział merytorycznym przygotowaniu planu zajęć na studiach zarządzania. Kraków jest miejscem, w którym z sukcesem rozwijają swoje firmy, przekazując zdobytą wiedzę podczas ćwiczeń i wykładów. Dzięki temu masz szansę poznać nie tylko teoretyczne aspekty zarządzania, ale także praktyczne wskazówki, których nie znajdziesz w podręcznikach.

Ponad połowa naszej kadry to praktycy pracujący na co dzień w renomowanych agencjach marketingowych, pozostali to utalentowani dydaktycy z zacięciem praktycznym. Wykładowcy dbają o nie tylko o merytorykę zajęć i przekazywanie wiedzy w zrozumiały sposób, ale także o miłą atmosferę.  Studia zarządzania są niepowtarzalną okazją, aby osobiście poznać specjalistów, którzy są autorytetami w świecie biznesu. Nasi studenci uczą się od najlepszych, a wielu z nim ma szansę zdobyć zatrudnienie w firmie jednego ze współpracujących z nami partnerów. Po zakończeniu studiów zarządzania w Krakowie będziesz więc miał większe możliwości rozpoczęcia kariery i rozwijania się w wybranej przez Ciebie dziedzinie.

Dysponujemy nowoczesnymi salami komputerowymi w dwóch prestiżowych krakowskich lokalizacjach: przy św. Filipa 17 i Westerplatte 1. W planie przedmiotów przeważają praktyczne zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz programów przydatnych z punktu widzenia zarządzania. Studia są realizowane w sposób pozwalający zdobyć umiejętności cienione na współczesnym rynku pracy. Studenci będą mieli okazję pracować na nowoczesnym sprzęcie, wykorzystując go do obsługi aplikacji, programów i narzędzi IT niezbędnych w biznesie.

Każdy student otrzymuje w ramach czesnego 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA)

Szkolenie i 1 voucher na egzamin Dynamics 365 for Sales.

Szkolenie pozwoli na poznanie narzędzia, które zwiększa skuteczność sprzedaży. Certyfikat Microsoft jest ceniony przez wielu pracodawców i stanowi potwierdzenie wysokich kompetencji z zakresu IT i zarządzania. Studia w Krakowie nie tylko przygotują Cię do podejścia do egzaminu, ale zapewnią możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w teście.

Jako student WSEI otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania Microsoft Office 365. Jest to podstawowe narzędzie pracy niezależnie od tego, z jaką branżą chcesz się związać po ukończeniu zarządzania. Kierunek studiów został opracowany tak, aby nie tylko zapewnić Ci dostęp do niezbędnego oprogramowania, ale nauczyć Cię, jak wykorzystać go w praktyce. Jeżeli chodzi o zarządzanie, studia obejmują zajęcia, podczas których zdobędziesz umiejętności swobodnego poruszania się po programach dostarczanych przez światowego lidera w branży biznesu i IT– firmę Microssoft

Od 5 semestru możesz realizować moduły i wybrane przedmioty z innych kierunków. Kierunek zarządzanie jest bardzo elastyczny i nastawiony na indywidualne potrzeby studentów. Nie musisz poświęcać czasu na naukę rzeczy, których nie potrzebujesz lub posiadasz z nich wystarczającą wiedzę z zarządzania. Studia wykorzystasz więc na przygotowanie się do nowych wyzwań, które przydadzą Ci się na rynku pracy. Możesz samodzielnie określić ścieżkę nauki, włączając do niej wybrane przedmioty spośród wielu bloków modułów tematycznych.

Skomponuj swoje studia licencjackie

Na pierwszym roku realizujesz przedmioty obowiązkowe, natomiast już od 3 semestru (czyli 2. roku) sam decydujesz, czego chcesz się uczyć. W jaki sposób? To proste, wybierasz minimum jeden moduł (dawną specjalność), który najbardziej Cię interesuje i idziesz wybraną ścieżką do końca studiów. Jeśli chcesz, to możesz studiować kolejne moduły lub pojedyncze przedmioty – także z innych kierunków.

Zobacz listę przedmiotów obowiązkowych

Zobacz listę modułów do wyboru

1 Semestr

Wprowadzenie do studiowania
0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Obsługa Worda i Excela - Certyfikat
4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-725 Word oraz 77-727 Excel.

Egzamin Microsoft 77-725 Word 2016 Core oraz 77-727 Excel 2016 Core. Prowadzi do certyfikatu MOS.

Podstawy zarządzania
5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Podstawy ekonomii
5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Podstawy finansów
5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Podstawy rachunkowości
5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Marketing
4 ECTS
Poznasz istotę i naturę marketingu, szczegółowe funkcje marketingu oraz podstawowe narzędzia (ich cechy i własności) wykorzystywane w procesie stosowania marketingu. Będziesz umiał zastosować w praktyce odpowiednie metody i narzędzia analityczne w procesie rozpoznawania otoczenia marketingowego i potencjału marketingowego przedsiębiorstwa.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

2 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Socjologia/Politologia
2 ECTS
Socjologia: Poznasz podstawowe pojęcia i terminologię socjologii. Nauczysz się obserwować i oceniać zachodzące zjawiska społeczne oraz formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem.
Podstawy prawa
4 ECTS
Zapoznasz się z pojęciami umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk i instytucji prawnych, z zasadami tworzenia i funkcjonowania prawa w Polsce oraz z podstawowymi instytucjami i pojęciami z zakresu cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE. Nabędziesz umiejętności kierowania się zasadami prawa i w konsekwencji wykształcenie postaw owocujących poszanowaniem prawa, tak w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.
Matematyka
4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Statystyka opisowa
5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Psychologia
4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
5 ECTS
Poznasz koncepcje funkcjonowania człowieka w organizacji a także modele kierowania ludźmi w kontekście kultury organizacyjnej oraz norm i standardów. Nauczysz się identyfikować (indywidualnie i zespołowo) zjawiska i procesy (obecne i przyszłe) dotyczące pracowników w organizacji oraz w jej otoczeniu.
Procesy informacyjne w zarządzaniu
4 ECTS
Poznasz metody służące zarządzaniu danymi, informacją oraz wiedzą w przedsiębiorstwie. Zaznajomisz się z metodami analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Nauczysz się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę w trakcie realizacji zadań projektowych.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

3 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Prawo gospodarcze, ochrona własności intelektualnej i RODO
5 ECTS
Zdobędziesz wiedzę podstawowych norm prawnych w zakresie prawa gospodarczego, wraz z umiejętnościami dokonania charakteryzacji poszczególnych procesów związanych z prowadzeniem i rejestracją działalności gospodarczej. Nauczysz się docierać do źródeł informacji oraz dokonywać wyboru niezbędnych przepisów normatywnych, by na ich podstawie móc opracować wnioski i pisma procesowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej oraz używać odpowiednich wzorów pism procesowych
MODUŁ 1
16 ECTS
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

4 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Warsztaty przedsiębiorczości
4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Komunikacja w zespole międzykulturowym
4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu międzynarodowego (wielokulturowego), udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Zarządzanie jakością
5 ECTS
Poznasz terminologię i podstawowe pojęcia związane z jakością oraz Nauczysz się zasad tworzenia, wdrażania, doskonalenia i audytowania systemów jakości oraz znaczenia norm i standardów w zarządzaniu jakością.
Badania marketingowe
5 ECTS
Poznasz podstawowe metody prowadzenia badań marketingowych i rynkowych i nauczysz się właściwie interpretować ich wyniki. Posiądziesz umiejętność wykorzystania wyników badań marketingowych do podejmowania lub weryfikowania decyzji.
PROJEKT 1
4 ECTS
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

5 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Zarządzanie w ochronie środowiska
4 ECTS
Nabędziesz wiedzę o przyrodniczych skutkach degradacji środowiska, nauczysz się je przewidywać oraz poznasz regulacje prawne oraz normy serii 14000 dotyczące zarządzania środowiskiem. Zapoznasz się z konwencjami i porozumieniami międzynarodowymi oraz strategiami ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Poznasz rozwiązania prawne, finansowe i logistyczne gospodarki odpadami. Pozyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystasz w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w propagowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
MODUŁ 2 lub przedmioty do wyboru
16 ECTS
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

6 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
4 ECTS
Zarządzanie projektami
5 ECTS
PROJEKT 2 lub przedmiot do wyboru
4 ECTS
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

Moduły do wyboru (dawne specjalności):

Kim możesz zostać?

Po ukończeniu kierunku Zarządzanie jesteś gotowy do pracy w zawodach, w których potrzebna jest umiejętność zarządzania projektami innowacyjnymi i znajomość nowych technik oraz narzędzi wykorzystywanych w marketingu.

Zobacz, jak możesz łączyć moduły i na jakie stanowiska w przyszłości aplikować.


dr-Anna-Dereń

dr Anna Dereń

Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości

Zarządzanie to precyzyjnie przygotowany kierunek, który prowadzą wykwalifikowani nauczyciele akademiccy. Student dostaje sporą dawkę wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i marketingu. Wiedza ta przygotuje do precyzyjnego kierowania własną firmą, a także umożliwi swobodne poruszenie się po rynku pracy. Absolwent tego kierunku to znakomity organizator, kreatywny i przedsiębiorczy. Posiada wszechstronną wiedzę o aktualnych realiach gospodarczych i potrafi je w pełni wykorzystać w zarządzaniu biznesem.

rekomendacja_absolwenta_zarzadzanie

Adrian Andrzejczyk

Absolwent kierunku: Zarządzanie, Senior SEM Specialist w Delante

Przed podjęciem nauki we WSEI studiowałem na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, więc mam porównanie. Na WSEI miła obsługa i brak kolejek – to był duży szok. Wykłady i ćwiczenia? Czułem się jak na szkoleniu. Doceniam wysoką jakość merytoryczną, ale i sposób przekazania wiedzy.

Skip to content