“Siła wyższa”, czyli przerwanie stypendium | WSEI Kraków

"Siła wyższa", czyli przerwanie stypendium

"SIŁA WYŻSZA" , czyli procedura przerwania stypendium Erasmus+

Jeśli przytrafiła Ci się nieprzewidywalna sytuacja, która nie wynikała z Twojego błędu lub zaniedbania (wypadek, choroba, śmierć bliskiej osoby itd. itp.) i chcesz przerwać mobilność to jak najszybciej powiadom swoją uczelnię macierzystą oraz przyjmującą.

 

  1. SKONTAKTUJ SIĘ Z KOORDYNATOREM ERASMUS+ NA WSEI LUB BIUREM WSPÓŁPRACY

MIĘDZYNARODOWEJ

 

  1. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Uzyskaj  z uczelni przyjmującej  potwierdzenie pobytu/mobilności  (Confirmation of stay) z rzeczywistymi datami pobytu. Napisz wniosek wraz z opisem zdarzeń. Załącz potwierdzenie o zaistnieniu siły wyższej (np. zaświadczenie lekarskie, zawieszenie zająć dydaktycznych, stan wyjątkowy, akt zgonu)

 

3. DODATKOWE DOKUMENTY

Jeśli z uzasadnionych powodów mobilność się nie odbędzie lub zostanie odwołana a poniesiono już koszty związane z tym wyjazdem możesz ubiegać się o uznanie poniesionych kosztów których nie udało się odzyskać w inny sposób. Zbierz i prześlij do Koordynatora : faktury, bilety, potwierdzenia operacji bankowych , udokumentowane próby odzyskania poniesionych kosztów. Zachowaj oryginały wszystkich dokumentów jakie przesyłasz drogą elektroniczną.

 

4. DECYZJA

Komplet dokumentów zostanie przekazany do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.